Antik Yunan Edebiyatı Eserleri

Antik Yunan edebiyatı eserleri genel olarak Antik Yunan medeniyetinin bir parçası olarak M.Ö. 8. yüzyıldan M.Ö. 4. yüzyıla kadar olan dönemde üretilen yazılı ve sözlü eserleri içeren edebi üretimleri ifade eder. Antik Yunan edebiyatı, felsefe, tiyatro, epik şiir, lirik şiir, tarih yazımı ve diğer türlerde önemli eserler üretmiştir. Özellikle Antik Yunan şiirleri günümüzde de çok sevilir.

Antik Yunan edebiyatı ile ilgili başvuru kitapları;

Halikarnasoslu Herodotos’un dokuz kitaplık araştırması olan Tarih,  her entelektüelin okuması gereken başucu kitaplarından biri. 

Hayatı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte MÖ IX. yüzyılda Sakız Adası’nda yaşadığı sanılan Homeros tarafından kaleme alınan İlyadaOdysseia ile birlikte Batı Edebiyatı’nın en eski örneği ve gelmiş geçmiş en güzel epik şiirlerden biri kabul edilir. 

Özgün adı Peri Psykhes olan bu eser, Tricot’un Fransızca eserinden dilimize kazandırıldığı için Ruh Üzerine adıyla tanınır.  Ruh Üzerine, Aristoteles‘in en önemli eserlerinden biridir ve klasik psikolojinin temelidir.

http://www.eskimeyenkitaplar.com/

Bu arada İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde sitede paylaşılan yayınlar da mevcut. Buradan tam listeye ulaşabilirsiniz. Ben birkaç tanesini örnek olarak paylaşacağım.

ESKİ YUNAN EDEBİYATI (1990, Remzi Kitapevi Yayınları, Baskısı Tükenmiştir)
Kökünde insana, onun erdem ve değerlerine saygının yattığı Antik Kültür, Batı Uygarlığının yaratılıp şekillendirilmesinde önemli rol aynamıştır. Özellikle edebiyat alanında Eski Yunan Latin Edebiyatlarının etkisi büyüktür. Bu iki edebiyatın yapıtları birçok modern yazara form ve konu bakımından esin kaynağı olmuş, böylece yeni şaheserler yaratılmıştır. Eski Yunan Edebiyatı ürünlerinin çoğunun dilimize çevrilmesine karşılık bu konu üzerinde yazılmış genel eserler yok denecek kadar azdır. İşte bu kitap Eski Yunan Edebiyatını, tarihi perspektif ve yapısal gelişimini dikkate alarak okuyuculara sunmaktadır.

ESKİ YUNANCA-TÜRKÇE SÖZLÜK (2018, Alfa Yayınları)
Hint-Avrupa dil ailesinin üyesi olan Eski Yunanca, çeşitli lehçelere ayrılan çok zengin bir antik dildir. Eski Yunan – Latin dilleri ve edebiyatları öğrencileri ve araştırmacılarının yanı sıra Eskiçağ Tarihi, Klasik Arkeoloji, Yunan – Latin Epigrafyası, Antik Felsefe, Çağdaş Yunanca bilim dallarında öğrenim görenler ve araştırma yapanlar için, ayrıca Hukuk, Tıp, Eczacılık, Biyoloji gibi bilim dallarının terminolojisi açısından büyük önem taşıyan Eski Yunanca’nın öğrenilmesi ve kullanılmasında sözlüklerin özel bir yeri vardır.

ÖRNEKLERİYLE HELLENİSTİK ÇAĞ ŞİİRİ (2000, Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Eski Yunan tarihinin son dönemini oluşturan Hellenistik Çağ’da (İ.Ö.334-30) bilimin yanı sıra, edebiyatın birçok dalı gibi şiir de Aleksandreia (iskenderiye) kentinde odaklanmış ve “Helenistik Çağ Şiiri” yahut “İskenderiye Şiiri” olarak nitelendirilen bir akım doğmuştur. Önceki dönem şiirinden farklı bir karaktere sahip olan bu şiirin en temel özellikleri, çağa damgasını vuran “bilgi”nin şiire de yansıması, insan ve günlük yaşamla ilgili konulara daha çok yer verilmesi, o zamana değin şiirde hiç işlenmeyen temaların seçilmesi, “bukolik şiir (çoban şiiri) gibi tamamen yeni bazı türlerin yanı sıra epos (destan) gibi geleneksel bazı türlerin yeni bir çehreyle karşımıza çıkmasıdır. 

https://eskiyunandili-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/yayinlar/kitaplar

Antik Yunan Edebiyatının Özellikleri

  1. Epik Şiir: Antik Yunan edebiyatının en tanınmış örnekleri, Homeros’un “İlyada” ve “Odysseia” adlı epik şiirleridir. Bu eserler, Yunan mitolojisinin ve kahramanlarının hikayelerini anlatır.
  2. Lirik Şiir: Lirik şiir, kişisel duyguların ifadesi için kullanılan bir edebi türdür. Ünlü lirik şairler arasında Sappho ve Pindar bulunmaktadır. Sappho özellikle aşk ve duygusal temaları işlemesiyle ünlüdür.
  3. Tiyatro: Antik Yunan tiyatrosu, trajedi ve komedi olmak üzere iki ana türe ayrılır. Ünlü trajedi yazarları arasında Aiskhylos, Sofokles ve Euripides bulunur. Aristofanes ise ünlü bir komedi yazarıdır.
  4. Felsefe: Antik Yunan’da felsefe, önemli bir entelektüel faaliyetti. Sokrat, Platon ve Aristo gibi filozoflar, felsefi düşüncenin temellerini atmışlardır.
  5. Fabel: Efsanevi hayvan karakterlerinin insan davranışlarını temsil ettiği hikayelere örnek olarak Aesop’un fablleri verilebilir.
  6. Tarih Yazımı: Herodot ve Thukydides gibi tarihçiler, Antik Yunan döneminin önemli olaylarını ve toplumsal gelişmelerini yazılı şekilde kaydetmişlerdir.

Gördüğünüz gibi aslında Antik Yunan edebiyatında şiir ve tiyatro türleri çok yer tutar. Felsefe ise neredeyse dönemin tamamını kapsar.

Antik Yunan edebiyatı, Batı edebiyatının temelini oluşturan birçok kavram ve türü içerir. Bu eserler, insan doğası, ahlak, tanrılar, toplumsal yapı ve insan ilişkileri gibi konuları ele alır ve genellikle derin düşünsel içerik taşır. Antik Yunan edebiyatı, hem tarih hem de kültürel miras açısından büyük bir değere sahiptir.


Yeni haberler için bu siteyi Google News’ten takip etmeye devam edebilirsiniz.

Sevgilerle

Bu yazıyı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız fazlasıyla teşekkür etmiş olursunuz.

Daha fazla bilgi için beni sosyal medyada takip etmeyi unutmayın – Facebook, Instagram, Pinterest ve Twitter.

Yorumlarınız benim için değerli!