Fırat Tanış “Gelin Tanış Olalım” Oyununa Gittik

Son zamanlarda bir nesneye para vermek yerine deneyimlere para ödüyoruz. Çünkü anıların toplamı hayat değil midir? Sonunda uzun zamandır gitmek istediğimiz “Gelin Tanış Olalım” oyununa gittik. Geçtiğimiz günlerde 500.sü sahnelenmiş. O kadar güzel ve etkileyiciydi ki nereden başlasam nasıl anlatsam bilemiyorum.

“Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz”

Yunus Emre

Gözlerimin dolduğu yerler oldu, güldüğüm yerler oldu. Fırat Tanış sahnede devleşenlerden. Müzisyenler ise bambaşka bir atmosfer yaratıyor. Gösteri sizi o kadar içine çekiyor ki nasıl geçtiğini anlamadık. En sonunda Fırat Tanış’ın sahnenin önünde oturup, ışıkları açtırıp hadi birbirimize bakarak söyleyelim demesi.. Tüm salonun “Dostum Dostum” türküsünü söylemesini unutmayacağım.

Herkesin yanındaki dönüp el sıkışıp tanışmasını unutmayacağım. Hikayeler ve türküler arası geçişler, Yunus Emre’den Kaygusuz Abdal’dan yani dedelerimizden hikayelerle kibri yenmemizi, hem kendimizi hem karşımızdakini gözetmemizi anlatmasını unutmayacağım.

Özellikle divan edebiyatı çalışırken bu gösteriye gitmek, bildik şiirleri dinlemek çok iyi geldi. Salonda bambaşka bir enerji oluyor bence böyle zamanlarda. Salonda olan herkesin çok etkilendiği belliydi. Çıkışta herkes birbirine ne kadar güzel olduğundan bahsediyordu.

Aslında yakutun bizim cebimizde, hazinenin başka yerlerde değil de kendimizde olduğunu hatırladım. Hakkın bir parçası olduğumuzu, önemli olanın menzil değil de yol olduğunu…

Merak edilen soruları da buraya yazdıktan sonra oyunda çok etkilendiğim Nesimi’nin bir şiirini de ekleyeceğim aşağıya.

Gelin Tanış Olalım kaç dakika sürüyor? Yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Tek perde.

Gelin Tanış Olalım ne anlatıyor? Türkülü seyirlik diye geçiyor oyun. Türkülerle ve hikayelerle kibirden kurtulmanın, nefsi yenmenin yollarını bilen bir abdalın yolculuğunu izliyoruz.

Seyyid Nesimi’nin “Ben Bu Cihana Sığmazam” şiirini bu akşamın anısına buraya da eklemek istiyorum.

1. Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam

Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

1. (İki cihan (dünya ve ahiret) benim içime sığar, ancak ben bu dünyaya sığmam. Mekansızlık cevheri bende, ben bu aleme sığmam.)

2. Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim

Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

2. (Bütün varlıklar ve mekan benim delilimdir. Başlangıcım varlık sahibi olan Zat’la başlar. Sen beni bu işaretle tanı, ama bil ki ben bu işarete de sığmam.)

3. Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş

Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

3. (Hiç kimse zanla, kuşkuyla Hakk’ı bilenlerden olmadı. Hakk’ı bilen bilir ki, ben zanna ve kuşkuya da sığmam.)

4. Sûrete bak vü ma’nîyi sûret içinde tanı kim

Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

4. (Dış görünüşe bakıp bu dış görünüş içinde gerçek manayı, iç görünüşü tanı. Çünkü beden de, ruh da benim. Ancak ben ruha da, bedene de sığmam.)

5. Hem sadefim hem inciyim haşr ü sırât

Bunca kumâş ü raht ile ben bu dükâna sığmazam

5. (Hem inci kabuğu, hem de inciyim, yani hem dış hem iç. Mahşer meydanı ve Sırat. Bunca kumaş ve binek takımıyla ben bu dükkâna sığmam.)

6. Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş

Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

6. (İşte gizli hazine benim. Görünenin aynısı işte benim. Bu hazine kaynağının incisi de işte benim. Ancak ben ne denize, ne de kaynağa sığmam.)

7. Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün

Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

7. (Yeryüzü ile gökyüzü ve “kâf” ile “nun” gibi bütün her şey bende bulunduğu için, ey bana akıl vermeye kalkışan kişi sesini kes. Çünkü ben, sözlere ve açıklamalara sığmam.)

8. Gerçi muhît-i a’zâmım adım âdem durur âdemim

Dâr ile kün fekân benim ben mu mekâna sığmazam

8. (Gerçi her tarafı kaplayan ulu varlık benim, adım insan olduğu için, insanım. Mâlik olan da, “ol” denilince olan da benim, ben bu mekana da sığmam.)

9. Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim

Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

9. (Ruhla aynı cihanı paylaşan, âlemle aynı zamanı yaşayan benim. Ancak şu hoşluğa bak ki, ben ne bu âleme, ne de bu zamana sığarım.)

10. Encüm ile felek benim vahy ile melek benim

Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

10. (Yıldızlarla felek benim. Vahiy de, melek de benim. Dilini tut ve konuşma, çünkü ben bu dile de sığmam.)

11. Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim

Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

11. (En küçük varlık da, güneş de benim. Dört (dört unsur: toprak, su, rüzgâr, ateş), beş (beş duyu) ile altı (altı yön: sağ, sol, ön, arka, üst, alt) da benim. Sözle anlatılan görünüşü gör, ancak ben anlatılana da sığmam.)

12. Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile

Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

12. (Sıfatımdan dolayı Zât ile birlikteyim, Berat’ım, imtiyazım nedeniyle Kadr içindeyim, itibardayım. Şeker kamışı sayesinde gül tatlısıyım. Kapalı ağızlara sığmam.)

13. Şehd ile hem şeker hem şems benim kamer benim

Rûh-ı revân bağışlarım rûh-ı revâna sığmazam

13. (Bal ile şeker benim Güneş benim, Ay benim. Herkese akıcı bir ruh bağışlarım, ancak kendim bu akıcı ruha sığmam.)

14. Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim

Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

14. (Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim, sonsuz devlet benim, mekana ve zamana sığmam.)

15. Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim

Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

15. (Yerle göğü düzenleyen benim, sonra dönüp bozan benim bütün yazıları yazan benim, ben bu divâna sığmam.)

16. Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim

Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

16. (Ateşten yanan ağaç benim, göğe çıkan taş benim. Bu ateşin alevini gör. Ben bu lügate sığmam.)

17. Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim

Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

17. (Gerçi bugün Nesimîyim, Hâşîmîyim Kureyşîyim ama menzilim bundan büyüktür, ben menzile ve şâna sığmam.)

Seyyid Nesimî
( 14. yy. – 15. yy )


Yeni haberler için bu siteyi Google News’ten takip etmeye devam edebilirsiniz.

Sevgilerle

Bu yazıyı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız fazlasıyla teşekkür etmiş olursunuz.

Daha fazla bilgi için beni sosyal medyada takip etmeyi unutmayın – Facebook, Instagram, Pinterest ve Twitter.

Bu yazıyı daha sonra okumak için yazıdaki görseli Pin’leyebilirsiniz!

Yorumlarınız benim için değerli!