İlham Veren Çalışma Planı Hazırlama Rehberi-How to Create a Plan

çalışma-planı-nedir

Zamansızlık en büyük dertlerimizden biri. Plansız asla diyor ama nasıl bir planlama yapacağınızı bilemiyorsanız size harika bir rehber hazırladım. Bu rehberde çalışma planı hazırlama hakkında ilham verici fikirler paylaşacağım.

Çalışma Planı Nasıl Yapılır?

Öncelikle lazım olan şeyler bir adet tarihli ya da mümkünse tarihsiz bir ajanda. Boş bir kağıt. Bu kağıdı karalama kağıdı olarak kullanacağız. Bolca post-it ve seviyorsanız renkli kalemler. Çalışma planı şablonu oluşturmak için malzemelerimiz hazırsa başlayalım.

Çalışma planı nedir? derseniz sizi amacınıza ulaştıracak şeylerin başında ilk adımdır. Farklı notları belirtmek için farklı renkler kullanmak işinize yarayacak. Çalışma planınızda amacınızı belirleyin. Hangi konuda çalışma yapacaksınız? Kişisel hedefler, proje ödevi ya da iş dosyası hazırlama olabilir. Çalışma planı amacınızı bir karalama kağıdına yazın. Şimdi de planımızın tarih aralığın belirleyin. Uzun ya da kısa vade olabilir. Örneğin bir haftalık plana mı ihtiyacınız var bir yıllık mı?

çalışma-planı-nedir
Çalışma Planı Taslak

Amaçları belirlerken büyük resme odaklanmayı unutma. Örneğin amacın bir proje ödevi tamamlamak olabilir. Fakat hedefin daha özel olmalıdır. Detaylandırarak belirtmemiz gereken kısım burası. Bunlara ulaştıkça üstlerini çizeceğiz. Yani proje ödevi amacınsa, kapak tasarımını tamamlamak hedefin olacak.

Hedeflerimiz, ölçülebilir, ulaşılabilir, zamanı kısıtlı olan ve sonunda bizi amacımıza götürecek şekilde olmalıdır. Defteri kullanırken bazı hedefleri değiştireceğini düşünebiliyorsan bunları post-it şeklinde yapıştırmak daha akıllıca olabilir.

Amacına ulaşırken yararlanacağın kaynakları da not etmeyi unutma. Örneğin sosyal medyada daha görünür olmak istiyorsan, internetle ilgili yazılmış makaleleri okuyabilir, sosyal medya ile ilgili kitapları kaynak olarak kullanabilirsin. Google’ın araştırma anketlerinden yardım alabilirsin. Çalışma planının bir kısmını da bu kaynaklar kısmına ayırmalısın.

Program yaparken her günün planlayacağın şekilde gitmeyeceğini unutma. Bu nedenle programın esnetilebilir boşluklardan oluşmalı. Acil ve önemli olmayan işleri hiç yapmamayı seçebilirsin.

Çalışma planı

İster ders çalışma planı hazırlıyor olun isterseniz akademik bir makale planı hazırlamanız gereksin. Planlı olmak her zaman sizi amaca bir adım aha yaklaştırır. En genel tablodan en küçük ayrıntıya doğru hedeflerinizi belirlemelisiniz.

ENGLISH

Timelessness is one of our worries. I say unplanned but if you don’t know how to plan, I prepared a great guide for you. In this guide, I will share inspirational ideas about preparing a work planner.

How to Make a Work Plan?

First of all, what is needed is a date or, if possible, an ageless organizer. A blank paper. We will use this paper as scratch paper. Plenty of post-it and colored pencils if you like it. Let’s start with our materials ready to create a work plan template.

planner


What is the work plan? If you say it is the first step at the beginning of the things that will bring you to your goal. It will be useful to use different colors to indicate different notes. Determine your purpose in your work plan. What subject will you study? Personal goals can be project assignment or work file preparation. Write your study plan purpose on a scratch paper. Now determine the date range of our plan. It can be long or short term. For example, do you need a weekly plan or a year?
When setting goals, don’t forget to focus on the big picture. For example, your goal might be to complete a project assignment. But your goal should be more specific. This is the part we need to specify in detail. We will draw on them as we reach them. In other words, if your project assignment is your goal, it will be your goal to complete the cover design.

Work Plan


Our goals should be measurable, achievable, time-limited and eventually leading us to our goal. If you can think of changing some targets while using the notebook, it may be smarter to paste them in post-it form.
Do not forget to note the resources you will use while reaching your goal. For example, if you want to be more visible on social media, you can read articles written on the internet, and use social media books as a resource. You can get help from Google’s research surveys. You should also allocate some of the work plan to these resources.
When programming, remember that every day will not go the way you planned. For this reason, the program should consist of stretchable gaps. You can choose not to do urgent and trivial things at all.
Whether you’re preparing a study plan or an academic article plan. Being planned always brings you one step closer to the goal. You should set your goals from the most general table to the smallest detail.

Yorumlarınız benim için değerli!