Kalp Sembolünün Tarihi

Bildiğimiz kalp sembolü Ortaçağ Avrupasında ortaya çıktı. Antik çağlarda kalp şekli farklı amaçlar için resmedilmekteydi ama bugünkü anlam ve şeklinin öncüleri 13. ve 14. yüzyıllara dayanıyor. Kalp sembolü bügünkü haliyle ilk defa 15. yy’da Avrupa’da ortaya çıktı ve 16. yy’da tüm Avrupa’ya yaygınlaştı.

Rönesans döneminde ve yakın modern dönemde kalp sembolü aşkın yanı sıra dini sembol ve iskambil kağıtlarında da çok yaygın olarak kullanıldı. 19. yy’da Sevgililer Günü’nün ortaya çıkışıyla tekrar popülerleşti. Bilgisayarlara ilk defa 1993’te kalp sembolü Unicode 1.1 sürümüyle tanımlandı ve 2015’te bu sembol  kalp emojisi olarak isimlendirildi.

Yorumlarınız benim için değerli!