Kitap Okuyan Çocukların Akademik Başarısı Daha Yüksek

çok sayıda araştırma, düzenli kitap okuma alışkanlığına sahip çocukların genellikle akademik başarılarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Kitap okuma, çocukların dil becerilerini, kelime dağarcıklarını, düşünsel yeteneklerini ve genel öğrenme becerilerini geliştiriri. Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler arasında öğretmen yeterliliği yanında bol kitap okumanın da öneminden bahsediliyor. Kitap okuyan çocukların akademik başarısı daha yüksek diyen araştırmalardan biraz bahsedelim.

Çünkü matematik aynı zamanda problem çözme etkinliğidir. İyi bir okuyucu, okuduğunu anlayan çocuk iyi bir problem çözücüdür. Soruyu daha kolay anlar ve çözüme ulaşır. Tabii bazı çalışmalar da aslında kitap okumanın direkt olarak matematik başarısında bir etkisi olmadığını gösteriyor.

Çağla’nın Yazı Önerisi: Kitap İncelemesi: Şehirdeki Gizemli Sinyal – Faruk

Aynı şekilde Beal ve arkadaşları (2010) de okumanın matematik başarısını
olumlu etkilediğini belirtirken Lerkkanen ve arkadaşları (2005) çalışmalarında okuduğunu
anlama ve matematik başarısı asında olumlu bir ilişki olduğu sonucunu ortaya
koymuşlardır. Elde edilen bu sonucun birçok çalışmayla örtüşmemesi durumu
öğrencilerin okudukları kitapları ne kadar bilinçli okudukları, okurken anlamaya ne
ölçüde yoğunlaştıkları sorusunu akla getirmektedir. Okullarda kitap okumanın teşvik
edildiği bilinen bir gerçektir. Ancak kitap okuyan öğrencilerin okudukları metni ne kadar
anladıkları ve okudukları kitabın kelime dağarcıklarına katkısını tespit etmek her zaman
mümkün değildir. Bu çalışmada da yalnızca kitap okuma sayılarına bakılması bu sonucun
ortaya çıkmasında önemli bir neden oluşturmuş olabilir.

Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi *
Safa Karakılıç ve Selahattin Arslan

Kitap Okumanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Araştırma ve Dil Becerileri: Kitap okuma, çocukların dil gelişimini olumlu yönde etkileyebilir. Çocuklar, kitaplar aracılığıyla yeni kelimeler öğrenir, dil bilgilerini güçlendirir ve kelime dağarcıklarını genişletir.

Düşünsel Yetenekler ve Hayal Gücü: Kitaplar, çocukların düşünsel yeteneklerini ve hayal güçlerini geliştirebilir. Hikayeler aracılığıyla çeşitli dünyaları keşfetmek, çocukların problem çözme becerilerini artırabilir.

Akademik Başarı: Bazı araştırmalar, düzenli kitap okuma alışkanlığına sahip çocukların okuma becerilerinin ve genel akademik başarılarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Okuma alışkanlığı olan çocuklar genellikle matematik ve fen gibi diğer derslerde de daha başarılı olabilirler.

Empati ve Sosyal Beceriler: Hikayeler aracılığıyla başkalarının duygularını anlama (empati) yeteneği ve sosyal beceriler de kitap okuma ile gelişebilir.

Bununla birlikte, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için ailelerin ve eğitimcilerin desteği önemlidir. Ebeveynlerin çocuklarına düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı kazandırmaları, okuma materyalleri sağlamaları ve kitaplarla ilgili olumlu bir ortam oluşturmaları önemlidir. Kitap okuyan çocukların akademik başarısı daha yüksek diyoruz ama tabi ki bunu desteklemek gerekiyor. Önce kendimiz bol bol okuyacağız ki çocuğumuz da bizden görerek öğrensin ve kitabı içselleştirsin.


Yeni haberler için bu siteyi Google News’ten takip etmeye devam edebilirsiniz.

Sevgilerle

Bu yazıyı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız fazlasıyla teşekkür etmiş olursunuz.

Daha fazla bilgi için beni sosyal medyada takip etmeyi unutmayın – Facebook, Instagram, Pinterest ve Twitter.

Yorumlarınız benim için değerli!