Türk Edebiyatı Mitolojisi ile İlgili Kitaplar

turk-mitolojisi

Mit kelimesi çok geniş bir alanı kapsar. Mit terimi basit, hayali ve hatta uydurma anlamına gelen bir içerikten “son derece doğru ve kutsal bir öykü”ye kadar çok geniş bir alanı içeriyor. Türk Edebiyatı mitolojisi nedir? sorusunun cevabı için üç farklı kitap önereceğim. Mit kelimesinin kökeni Yunancada hikaye anlamına gelen “mythos”tur. Mitler kutsal bir öyküyü, hatta kainatın başlangıcını ve kökenini anlatır. Mitlerde yararlanılan zaman kavramı asla sona ermeyecekmiş gibi anlatılan şimdiki zamandır.  

Türk mitolojisinin kökenleri Orta Asya’dır. Türk mitolojisi anlatılarının doğuşunda üç ana unsur vardır; coğrafi çevre, insan unsuru ve topluluk/cemiyet. Türk mitolojisinde değişik dönemlere ve bölgelere göre farklılık gösteren yaratılış mitleri arasında toplayıcılık, avcılık ve ilkel bahçe tarımının hakim olduğu hayat tarzı devirlerinde oluşan en eski yaratılış miti “ağaçtan yaratılma”dır.

Yakutlar, Türk boylarının başında gelen topluluklardandır. Yakutlar arasında anlatılan mitlerde, ilk insanın kozmik ağacın içinde, belinden yukarısı çıplak bir kadın tarafından beslendiğine inanılıyordu. Er Sogotoh Destanı’nda yaratılan ilk insanın Er Sogotoh olduğu anlatılır. 

Türk Edebiyatı mitolojisi ile ilgili elimizde çok güzel kaynak kitaplar mevcut. Eğer mitolojiye meraklıysanız mutlaka okumalısınız.

Türk Canavarları Sözlüğü-Resimli: Şamanist Söylencelerde Canavarlar ve Şeytani Ruhlar – Ahmet Burak Turan

Türk Edebiyatı Mitolojisi

Türk Mitolojisi-Pertev Naili Boratav

Türk mitolojisi

Türk Şaman Metinleri Efsaneler ve Memoratlar – Prof.Dr.Fuzuli Bayat

Türk şaman metinleri

Sevgilerle…

Yorumlarınız benim için değerli!