Cemre Düşmesi Ne Demektir?

cemre-ne-demek

Şubat ayı ile ortaya çıkan cemre düşmesi ne demektir? sorusunun yanıtını yazmak istedim. Cemre düşmesi aslında iklim değişikliğindeki dönemleri belirtir.

Cemre, ilkbaharın gelmesi ile birlikte havada, ardından suda, son olarak da toprakta yaşanacak olan sıcaklık artışlarını göstermek için kullanılan bir tabirdir.

Arapça kökenli bir kelime olan “Cemre”, “Kor Ateş” anlamına geldiğinden bir kor ateşin sıcaklığının (yani baharın gelişiyle birlikte dünyaya daha kuvvetli gelen güneş ışınlarının) hava, su ve toprağa etki etmesiyle ısınmanın gerçekleşmesi kastedilir. Bu etki için “düşmek” fiili kullanılagelmiştir. “Cemre düştü mü?”,”Cemre düştü!” gibi benzetmeler halkımız arasında yaygındır.

Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.

https://www.turkedebiyati.org/

Cemre düşmesi 1 hafta arayla olur. Üç adet cemre düşerken aslında sıcaklık artışlarından bahsedilir.

cemre ne demek

Cemrenin “sıcaklık” ya da “sıcaklığın yükselişi” anlamlarında kullanıldığını anlatan Emeksiz, “Ebüzziya Tevfik, Lügat-ı Ebüzziya adlı eserinde bu konuda ilginç bilgiler verir. Arapça ve Farsça eserlerde, çeşitli kavimlerin cemrenin yerin altından yükseldiğine dair bir inanışa sahip olduğu belirtilirken Türk kültüründe ise genellikle cemrenin düştüğü inanışı yaygındır. Ancak Ebüzziya’nın ‘…cemrenin zeminden heyecan etme’ ifadesi, bize cemrenin yükseldiğiyle ilgili inancın bulunduğunu göstermektedir.” dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/

Anlatılan çeşitli inanışlar olsa da esas olan cemre düşmesi baharın müjdecisi ve havaların ısındığını bildiren bir haberdir.

Birinci Cemrenin 20 Şubatta havaya, İkinci Cemrenin 27 Şubatta suya, Üçüncü Cemrenin 6 Mart’ta (artık yıllarda 5 Mart) toprağa düştüğü varsayılır.

https://www.turkedebiyati.org/

Sevgilerle…

Yorumlarınız benim için değerli!